Het vaste assortiment:

Perfecte zinnen

Leesbare zinnen

Soepele zinnen

Overtuigende zinnen

Hoofdzinnen & bijzinnen

Uitbreidende & beperkende bijzinnen

Voetnoten

Eindnoten

Levende teksten

Teksten met room

Teksten met peper

Pikante teksten

Interviews & citaten

Wetenschappelijke teksten

Informatieve teksten

Oneliners


Communiqués

Flashbacks

Beleidsteksten

Subsidieaanvragen

Flyers

Oproepen

Kennisgevingen

Slogans

Spreuken

Handschriften

Jaarverslagen

Bedrijfssprookjes

Subsidieaanvragen

Telefoonboeken

Nieuwsbrieven

Adviezen

Lezingen

Essays

Impressies

Journalistiek

Artikelen

Rare ideeën

Persoonlijke assistentie

Speeches

Brieven

Ghostwriting

Manuscriptbegeleiding

Scriptiebegeleiding

Eerste hulp bij scripties en thesissen

Schrijflessen

Coaching

Poëzie


Aanbevelingen


Contact

 

De zinnenwinkel
Annemarie Estor, PhD
annemarie@zinnenwinkel.be
+32 (0)475 227982
Ondernemingsnummer 0883 687 123