Welkom in mijn bescheiden kasteel, mijn winkel vol zinnen. Hier staat mijn bureau, waar ik teksten redigeer voor wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmakers.

Ook onderzoeksrapportages en beleidsplannen moeten immers sterk in elkaar zitten en soepel leesbaar zijn om lezers te kunnen overtuigen.

Vorm en inhoud vormen in de zinnenwinkel een magische legering.


Aangenaam!

Mijn naam is Annemarie Estor, doctor in de Letteren en Master in de Cultuur- en Wetenschapsstudies. Met een breed gezichtsveld en een  interdisciplinaire achtergrond werk ik als redacteur onderzoek & beleid op diverse fronten.

Tijdens mijn omzwervingen in publicatieland – al twee decennia nu – werkte ik voor adviesraden, ministeries, lezingencentra, genootschappen en tijdschriften.


Aanbevelingen


Contact

 

De zinnenwinkel
Annemarie Estor, PhD
annemarie.estor@skynet.be
+32 (0)475 227982
Ondernemingsnummer 0883 687 123